Cảm ơn bạn đã đăng ký

Để hoàn thành đăng ký và xem khoá học này của Mạnh, bạn vui lòng chuyển khoản 50.000đ cho Mạnh theo thông tin bên dưới.

Ngay sau khi nhận được thông tin thanh toán, Mạnh sẽ gửi toàn bộ video khoá học này cho bạn. Xin cảm ơn 

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội.

Chủ TK: Trịnh Văn Mạnh

Số TK: 0491000033288

Số Tiền Chuyển Khoản : 50.000đ

Nội Dung Chuyển Khoản : Họ Tên – Số Diện Thoại – KH NOI DO.

Cảm ơn bạn.

Trịnh Văn Mạnh

Founder TrumDa

Copyright © 2021 - Your Company. All Rights Reserved | DisclaimerTerms & Conditions | Privacy Policy

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.