CHÍNH SÁCH THANH TOÁN, BẢO HÀNH


Cám ơn bạn đã đồng ý đề nghị của chúng tôi (sau đây gọi chung là TRUMDA) về việc giới thiệu các chương trình/khóa học đào tạo tới bạn. Khi ký vào PHIẾU ĐĂNG KÝ bạn đồng ý rằng PHIẾU ĐĂNG KÝ cùng với các điều khoản kèm theo đã hình thành một hợp đồng giữa bạn và TRUMDA.

Bạn cũng đảm bảo rằng bạn tuân theo các Điều khoản cụ thể của TRUMDA, đơn vị được ủy quyền hợp pháp để cung cấp sự kiện, khóa học.

 1. TRUMDA cam kết sẽ cung cấp cho bạn chương trình/khóa học chính xác chất lượng đã công bố từ trainer/các tài liệu quảng cáo. Bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại nếu TRUMDA vi phạm cam kết này.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 1. Với điều khoản học phí của mình, bạn sẽ được:
 2. Tham dự trong chương trình bạn đã đầu tư.
 3. Nhận được đầy đủ tài liệu của chương trình nếu có.
 4. TRUMDA có quyền sửa đổi nội dung, thời lượng của sự kiện, thay đổi ngày tháng địa điểm tổ chức. TRUMDA sẽ thông báo bằng email về những thay đổi của TRUMDA đến bạn ít nhất 7 ngày trước khi sự kiện diễn ra và:
 5. Bạn có quyền đăng ký lại theo lịch mới hoặc
 6. Bảo lưu khóa học hoặc chuyển nhượng
 7. Bạn sẽ không làm đơn khiếu nại TRUMDA (bao gồm cả khoản hoàn lại)

ĐẦU TƯ VÀ THANH TOÁN

 1. Bạn có nghĩa vụ thanh toán học phí cho TRUMDA với:

Tổng học phí một lần bằng việc ký kết các PHIẾU ĐĂNG KÝ của bạn.

 1. Khoản thanh toán được thực hiện trong thỏa thuận phải được thực hiện bởi các phương thức đã nêu rõ trong PHIẾU ĐĂNG KÝ.
 2. Học phí sẽ được hoàn trả lại bạn nếu :
 3. Bạn tham dự đầy đủ chương trình do TRUMDA tổ chức.
 4. Bạn không hài lòng với giá trị nhận được từ chương trình do TRUMDA tổ chức.

CHUYỂN NHƯỢNG

 1. Trong trường hợp bạn không thể tham dự các chương trình mà bạn đã đặt và trả phí, bạn có thể chuyển vé của bạn cho 1 người tham dự khác và phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản hoặc email đã đăng ký ít nhất 14 ngày làm việc (2 tuần) trước khi bắt đầu chương trình, và cung cấp cho TRUMDA đầy đủ thông tin liên lạc người được chuyển. Lệ phí quản lý và chuyển nhượng có thể được áp dụng tùy theo khóa học và sẽ được gửi thông báo đến cho bạn. (Bạn chỉ có quyền chuyển nhượng, chúng tôi không hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào khi bạn chưa tham dự chương trình).

GIỚI HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

 1. Chúng tôi:

(A) Loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện và đảm bảo được ngụ ý theo tập quán, luật pháp, hoặc bất kỳ điều gì làm cho một phần nào đó của thỏa thuận này bị bãi bỏ (Điều kiện không thể loại trừ);

B) Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn cho bất kỳ khiếu nại nào (cho dù phát sinh trong hợp đồng hay luật) cho các tổn thất

hoặc thiệt hại của bạn liên quan đến thực hiện chương trình/sự kiện nằm trong tổng số tiền mà bạn thực trả theo thỏa thuận này.

BẤT KHẢ KHÁNG

 1. Nếu việc thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận này bị ngăn cản hoặc hủy bỏ vì sức mạnh siêu nhiên, một tai nạn không thể tránh khỏi, hỏa hoạn, mất điện, lũ lụt, hoặc thiên tai nào khác, hoặc vì lý do đình công, hoặc hỏa hoạn, hoặc sự kiện khác ngoài kiểm soát trực tiếp của cả hai bên, thì ban tổ chức có thể tùy theo lựa chọn của mình hoặc sẽ là trì hoãn thực hiện so với kế hoạch ban đầu.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của một bên không có nghĩa là quyền và nghĩa vụ này không có hiệu lực, cũng không có nghĩa là quyền và nghĩa vụ đó sẽ không được thực thi trong tương lai. Một quyền và nghĩa vụ chỉ có thể được miễn bằng văn bản khi có chữ ký chấp thuận của bên còn lại.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận này bị cho là không hợp pháp, không hiệu lực và không thể được thực thi hoặc là mâu thuẫn với bất kỳ pháp lệnh hay quy định của Tòa án có thẩm quyền thì tính hiệu lực và thực thi của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.
 3. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên. Bất kỳ sự sắp xếp, đại diện hoặc các thỏa thuận trước đều sẽ được thay thế bởi thỏa thuận này.

 

THỎA THUẬN BẢO MẬT

 1. Bạn xác nhận rằng bạn sẽ được đào tạo với tài liệu được coi là “Bí mật thương mại” và có tính bảo mật. Bạn đồng ý không tiết lộ bất cứ kỹ thuật cũng như bình luận về chương trình dạng này cho người khác thông qua diễn đàn, bảng tin, thư điện tử cá nhân, blog của các nơi khác.

Bạn đồng ý không tạo ra, sửa đổi, công bố một phần hoặc toàn bộ các nội dung được cung cấp bởi chương trình này, bao gồm sách điện tử, các báo cáo đặc biệt, các tệp tin âm thanh hoặc video, ảnh chụp….khi chưa được sự chấp thuận của tổ chức chương trình.

 

NHỮNG TỔN THẤT NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH

 1. Nếu xảy ra bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn có thể phải chịu do áp dụng không đúng cách thức đã được chỉ dẫn trong các chương trình, sự kiện của TRUMDA, bạn đồng ý đảm bảo và không gây hại, khiếu nại hoặc các hoạt động làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của TRUMDA, các diễn giả của TRUMDA cũng như các đối tác liên kết.

TRUMDA có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bằng việc gửi trước thông báo thay đổi cho khách hàng.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ:

 

TRUMDA

Điện thoại: 0945349688

Địa chỉ: Toà nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: [email protected]

Website: www.trumda.com

Copyright 2014 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.